Zadajnia i Plan lekcji!

Na funtasto nie tylko znajdziesz swoich znajomych ale również możesz odrabiać zadania domowe wspólnie z nimi! W zakładce Zadajnia znajdziesz swoje i innych prace domowe, jeśli czujesz się na siłach pomóż rozwiązać zadania domowe innym ;) Do Zadajni dołączamy Plan lekcji dzięki, któremu nie zapomnisz już o zadaniach domowych i zawsze będziesz wiedział/a jakie jutro masz zajęcia!